Учителя за доброто ООК-1

Ученикът трябва да има умствен усет за доброто и за злото. Злото – това са тия неща, които действат в ущърб на твоето развитие. Доброто, това са тия неща, които действат в полза на твоето развитие.

Вашият коментар