Мисли за доброто

"Ученикът трябва да има умствен усет за доброто и за злото. Злото – това са тия неща, които действат в ущърб на твоето развитие. Доброто, това са тия неща, които действат в полза на твоето развитие."

Учителя Беинса Дуно | Свобода, знание и мир, ООК III година