Моля, прочетете внимателно настоящите Правила и условия („Условия“, „Правила и условия“) преди да използвате https://dobroto.org уебсайт, управляван от Приятели на доброто („нас“, „ние“ или „наш“).

Вашият достъп до и използване на Услугата зависи от приемането и спазването на тези Условия. Тези Условия се прилагат за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват Услугата.
Чрез достъпа до или използването на Услугата вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия. Ако не сте съгласни с някоя част от условията, тогава нямате право на достъп до Услугата.

Връзки към друг уебсайт

Нашата услуга може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или се контролират от ПРИЯТЕЛИ НА ДОБРОТО.

ПРИЯТЕЛИ НА ДОБРОТО няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уеб сайтове или услуги на трети страни. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че ПРИЯТЕЛИ НА ДОБРОТО не носи отговорност или отговорност, пряко или косвено, за каквито и да е щети или загуби, причинени или предполагаеми, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, налични на или чрез такива уеб сайтове или услуги.

Прекратяване

Можем незабавно да прекратим или спрем достъпа до нашата Услуга, без предварително известие или отговорност, по каквато и да е причина, включително без ограничение, ако нарушите Условията.
Всички разпоредби на Условията, които по своето естество трябва да останат в сила след прекратяването, ще продължат да действат и след прекратяването, включително, без ограничение, разпоредби за собственост, отказ от гаранция, обезщетение и ограничения на отговорността.

Промени

Ние си запазваме правото, по свое усмотрение, да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако преразглеждането е съществено, ще се опитаме да предоставим предизвестие поне 30 дни преди новите условия да влязат в сила. Какво представлява съществена промяна ще бъде определено по наше усмотрение.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тези Условия, моля, свържете се с нас.
● По е-поща: info_@doboroto.org