Учителят за доброто – 4

При третото упражнение едната ръка се поставя върху коляното. Коляното е доброто. Ъгълът, който се образува между бедрото и пищяла при коляното показва единството с невидимия свят. Това, което е…

Continue ReadingУчителят за доброто – 4

Учителят за доброто – 3

Скръбта на ангелите "И ангелите, толкова възвишени същества, скърбят. Те имат Любов в себе си, но пак скърбят. Аз още не съм ви говорил за тяхната скръб, да знаете какво…

Continue ReadingУчителят за доброто – 3

Учителят за доброто – 2

Стр. 219 - Работете върху ума и сърцето си съзнателно, да бъдете от онези праведни, добри и разумни хора, за които възвишените и напреднали братя са готови всякога да воюват.…

Continue ReadingУчителят за доброто – 2

Учителят за Доброто – 1

Колкото по-безкористно правите добро, толкова повече ще ви благодарят. Благодарността на хората ще внесе във вас голяма радост и доволство. Доброто е жива сила, която работи в цялото Битие. Ако…

Continue ReadingУчителят за Доброто – 1