Учителя за Доброто ООК – 2

Здрав си – прави добро! Светлата мисъл дойде у теб – прави добро! Светлото чувство дойде у теб – прави добро! Богат си – прави добро! Дойде радост у теб – прави добро!

Вашият коментар