Песни за всеки ден от седмицата

Това са песните, дадени от Учителя Беинса Дуно  за всеки ден от седмичния молитвен наряд в Школата.
1) В изпълнение на Надя Колева – сопран: 2) В изпълнение на Пeтър Ганев – цигулка:
1) В изпълнение на Н. Колева – сопран: 2) В изпълнение на П. Ганев – цигулка:
1) В изпълнение на Надя Колева – сопран: 2) В изпълнение на Петър Ганев – цигулка:
1) В изпълнение на Надя Колева – сопран: 2) В изпълнение на Петър Ганев – цигулка:
1) В изпълнение на Надя Колева – сопран: 2) В изпълнение на Огнян Николов – тенор и Роза Пронина – пиано: 3) В изпълнение на Петър Ганев – цигулка:
1) В изпълнение на Надя Колева – сопран: 2) В изпълнение на Огнян Николов – тенор: 3) В изпълнение на Петър Ганев – цигулка:
1) В изпълнение на Надя Колева – сопран: 2) В изпълнение на Огнян Николов – тенор: 3) В изпълнение на Петър Ганев – цигулка: