Песните на Паневритмията

Музиката на цялата Паневритмия е дадена от Учителя Беинса Дуно, както и текстът на песните “Мисли”, “Аум” и “Изгрява слънцето”. Текстът на “Слънчеви лъчи” е от Весела Несторова, а на всички останали песни – от Олга Славчева.

Песните за игра се различава от тези за слушане по добавената преди всяка песен около 10 сек. пауза, съобщаване на името на упражнението и звуков сигнал за начало. 

Песните за игра

Упражнения от №1 до №28

Слънчеви лъчи

Пентаграм

Песните за слушане

Музиката се изпълнява от

и музикантите от ансамбъл "Софийски солисти"

Никола Върбанов – цигулка, Огнян Константинов – виола, Димитър Тенчев – виолончело, Цветомир Лазаров – контрабас