Снимка на Учителя

Учителя Беинса Дуно

Музикални произведения от Учителя Беинса Дуно и Неговата Школа по азбучен ред

Музиката на повечето песни, мелодии и теми е дадена от Учителя Беинса Дуно в периода 1918 г. – 1941 г. Списъкът съдържа всички аудиозаписи на музикални произведения от Школата, налични на този сайт.
Изберете раздела, в който попада заглавието на търсеното произведение:

Пълeн списък на музикалните произведения, подредени по азбучен ред

Заглавията на произведенията,  чиято музика не е дадена от Учителя, са означени със  звездичка.

< А – Г >

1) Изпълняват Огнян Николов – тенор, Роза Пронина – пиано: 2) Изпълнява П. Ганев – цигулка:

1) Изпълнява Огнян Николов – тенор, Роза Пронина – пиано:

1) Изпълняват Надя Колева – сопран, квартет с р-л Петър Ганев – цигулка, коцерт в Бургас 27.07.2007 г.

1) Изпълнява Огнян Николов – тенор, Роза Пронина – пиано:

2) Изпълнява П. Ганев – цигулка

1) Изпълнява Н. Колева – сопран 2) Изпълнява О. Николов – тенор 3) Изпълняват Здравка Баръмова – цигулка, Ина Дойнова – клавишни: 4) Изпълнява П. Ганев – цигулка:
1) Изпълнява Огнян Николов – тенор, Роза Пронина – пиано: 2) Изпълнява П. Ганев – цигулка: 3) Изпълняват З. Баръмова – цигулка, Ина Дойнова – клавишни
1) В изпълнение на Надя Колева – сопран: 2) В изпълнение на О. Николов – тенор и Роза Пронина – пиано: 2) В изпълнение на Пeтър Ганев – цигулка
1) Изпълняват Огнян Николов – тенор, Роза Пронина – пиано: 2) Изпълняват Здравка Баръмова – цигулка, Ина Дойнова – клавишни: 2) Изпълнява П. Ганев – цигулка

< Д – К >

1) Изпълняват Надя Колева – сопран и струнен квартет с р-л Петър Ганев, концерт в Бургас-27.07.2007:

1) Изпълнява О. Николов – тенор

2) Изпълняват Здравка Баръмова – цигулка, Ина Дойнова – ел. орган

3) Изпълнява П. Ганев – цигулка

1) Изпълнява Огнян Николов – тенор, Роза Пронина – пиано: 2) Изпълняват Надя Колева – сопран, Тодор Иванов – пиано и аранжимент, Палмира Томанова – виолончело, Димитринка Бонева – цигулка: 2) Изпълнява Петър Ганев – цигулка:
1) Изпълнява Н. Колева – сопран 2) Изпълнява П. Ганев – цигулка 3) Изпълняват Н. Колева – сопран, струнен квартет с р-л П.Ганев, концерт в Бургас на 27.07.2007г:

1) Изпълнява Н. Колева – сопран

2) Изпълняват Огнян Николов – тенор, Роза Пронина – пиано:

< Л – П >

1) Изпълнява Н. Колева – сопран 2) Изп. Н. Колева – сопран в сол мажор 3) Изп. П. Ганев – цигулка
1) Изпълнява Н. Колева – сопран 2) Изпълняват Надя Колева – сопран и струнен квартет с р-л Петър Ганев, концерт в Бургас-27.07.2007:
1) Изпълняват Надя Колева – сопран и струнен квартет с р-л Петър Ганев, концерт в Бургас-27.07.2007:
1) Изпълнява Н. Колева – сопран

1) Изпълняват Огнян Николов – тенор, Роза Пронина – пиано:

2) Изпълнява П. Ганев – цигулка

1) Изпълняват Надя Колева – сопран и струнен квартет с р-л Петър Ганев – цигулка, концерт в Бургас-27.07.2007:

1) Изпълнява Н. Колева – сопран

1) Изпълнява Надя Колева – сопран: 2) Изпълняват Здравка Баръмова – цигулка и Ина Дойнова – клавишни:
1) Изпълнява Н. Колева – сопран

< Р – Я >

1) Изпълнява Петър Ганев – цигулка 2) Изпълняват Здравка Баръмова – цигулка, Ина Дойнова – клавишни:
1) Изп. Н. Колева – сопран:
а) в оригиналната тоналност б) в тоналност ре минор 2) Изпълняват Надя Колева – сопран и струнен квартет с р-л Петър Ганев, концерт в Бургас-27.07.2007: 3) Изпълнява Огнян Николов – тенор, Роза Пронина – пиано:

1) Изпълнява Огнян Николов – тенор, Роза Пронина – пиано

 

1) В изпълнение на Надя Колева – сопран и струнен квартет с ръководител П. Ганев – цигулка, концерт в Бургас-27.07.2007:

1) В изпълнение на Надя Колева – сопран:
1) В изпълнение на Здравка Баръмова – цигулка, Ина Дойнова – китара:
1) В изпълнение на Надя Колева – сопран: 2) В изпълнение на Огнян Николов – тенор и Роза Пронина – пиано: 3) В изпълнение на Петър Ганев – цигулка
1) В изпълнение на Надя Колева – сопран: 2) В изпълнение на Огнян Николов – тенор: 4) В изпълнение на Петър Ганев – цигулка: