Снимка на Огнян Николов - тенор

Музикални окултни упражнения

Изпълнява Огнян Николов - тенор
Упражненията са дадени от Учителя  Беинса Дуно през II и III година  на Общия окултен клас (1922 г.- 1924 г.)

album-art

Музикални окултни упражнения

00:00