Целта на тeзи страници в Интернет е да помогнат на хората да разберат и приложат доброто в живота си. Вдъхновение за създаването им почерпихме от философията, морала и методите, съдържащи се в културното наследство на Учителя Беинса Дуно. Основно място е отделено на паневритмичните упражнения като музикален и пластичен израз на доброто, справедливостта, разумността, хармонията, приятелството, свободата и космичната любов.

“Приятели на Доброто” са всички, които съзнателно и безкористно вършат добро, всички, които са вдъхновени от идеята да работят за установяване на една нова култура в човешките отношения.